Klik...Sokongan Anda Amat diperlukan

klik untuk bersama kami

Search This Blog

Loading...

KLIK follow untuk Sahabat Setia

Klik untuk kembali ke Halaman Utama

18 February 2016

Kelebihan dan FADHILAH surah Al-Kafirun - Siri Keagungan Al-Quran

Surah Al-Kafirun (سورة الكافرون) yang bermaksud orang-orang kafir adalah surah ke-109 dalam Al Quran. Surah yang mengandungi 6 ayat ini telah diturunkan di Makkah (Surah Makkiyah). Nama ‘Al Kafirun’ (orang-orang kafir) diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surah ini..


Dalam Surah Al-Kafirun ini Allah SWT menegaskan tentang amal ibadat secara Islam danmenolak sebarang cara penyembahan dan amalan syirik. Ia dengan jelas menyatakan tidak ada tolak ansur dan kompromi untuk mencampuradukkan ajaran agama, terutama dalam soal akidah dan ibadah dengan orang-orang kafir. Surah ini telah ditujukan kepada kaum Musyrikin kerana orang kafir tersebut tidak mahu menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawakan Nabi Muhammmad SAW kepada mereka.

.
.

Penyangkal Kaum Kafir

Pada masa penyebaran Islam di Mekkah, kaum Quraisy yang menentang Rasulullah SAW tidak putus- putus mencari jalan untuk menyekat pengaruh dan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Antaranya mereka telah berusaha mengajukan cadangan kompromi kepada Rasulullah SAW dimana mereka menawarkan; jika Rasulullah SAW bersetuju memuja Tuhan mereka, mereka pun akan memuja Tuhan sebagaimana konsep Islam.

Dengan demikian mereka akan bertukar-tukar mempraktikkan ibadat sehingga salah satu daripada cara mereka terbukti benar. Maka, menurut fikiran kaum kafir, jika ajaran Nabi benar, mereka akan memperoleh keuntungan dan mengikuti ajaran Nabi; tapi, jika cara ibadat kaum kafir benar, maka mereka dan kaum muslim akan mendapat keuntungan dari menyembah berhala-berhala. Kemudian surah ini diturunkan untuk menjawab hal itu.

Daripada Abdullah bin Abbas r.a., Ibn Abi Hatim meriwayatkan bahawa orang Quraisy telah mengundang Nabi SAW untuk memberinya harta yang banyak, sehingga Baginda SAW boleh menjadi orang terkaya di Mekkah dan akan mengawinkannya dengan wanita mana saja yang Baginda sukai. 

Mereka berkata, “Inilah untukmu, wahai Muhammad tetapi (sebagai imbalannya) kamu berhenti menghina tuhan-tuhan kami dan tidak menrendah-rendahkannya. Jika kamu tidak bersedia, maka mari kita bergiliran; kamu menyembah tuhan-tuhan kami selama setahun, lalu setahun berikutnya giliran kami yang menyembah tuhan-mu.”

Maka, Rasulullah SAW menjawab, “Nanti dulu hingga wahyu diturunkan Rabbku kepadaku.” Lalu Allah menurunkan, [Qul Yâ Ayyuhal Kâfirûn] dan juga turun ayat lainnya, iaitu [Qul Afaghairallâhi Ta`murûûni A’budu Ayyuhal Jâhilûn; “Katakanlah, ‘maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan.’] -az-Zumar:64

 .
.
.
.
Keutamaan Dan Kelebihan Surah Al-Kafirun
Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang fadhilat dan faedahnya surat ini, di antaranya:


Surah ini menyamai 1/4 Al-Quran. Jika dibaca ketika naik matahari dan terbenam matahari, nescaya terpelihara dari syirik.

Jika dibaca sebanyak 10 kali ketika naik matahari, kemudian berdoa apa-apa hajat yang dikehendaki. InsyaAllah dikabulkan walau apa hajat sekalipun.

Jika diamalkan selalu surah ini, nescaya semua makhluk suka dan kasih kepadanya.

1. Menyamai Seperempat Al-Qur’an


Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, “Bukankah kamu hafal (Al Kafirun).?”Orang itu menjawab, “Benar.” Baginda menjawab, “(Ia senilai) seperempat al-Qur’an.” (HR. At-Tarmizi r.a.)


Rasulullah SAW bersabda: “Surah ‘Qul ya ayyuhal kafirun’, sama dengan seperempat Al-Quran.” (HR. Al Hakim).


Ubay bin Ka’b berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang membaca surah Al-Kafirun, pahalanya seperti membaca seperempat Al-Quran, ia akan dijauhkan dari godaan syaitan, diselamatkan dari kemusyrikan dan diampuni pada hari kiamat.” (Tafsir Nur Ats-Taqalayn 5/684).


Sabda Nabi SAW: “Sesiapa yang membaca Surah Al Kafirun maka bandingannya seperti membaca 1/4 dari al quran, disamping terlepas dari syirik, terjauh dari godaan syaitan dan terlepas dari peristiwa bencana yang mengejutkan.” (HR. At Tirmizi).

2. Membebaskan Diri Dari Kesyirikan

Riwayat ath-Thabaraniy dengan sanadnya dari Jibillah bin Haritsah, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu telah ke tempat tidurmu, maka bacalah (Al Kafirun) hingga kamu membacanya sampai akhir, sebab ia membebaskan diri dari kesyirikan.” (al-Mu’jam al-Kabir, jld.II, h.278. Al-Haytsamiy berkata di dalam Majma’ az-Zawa`id, jld.I, h.121, “Para periwayatnya telah dinilai Tsiqah.”


Dari Farwah bin Naufal, dari ayahnya ra. bahawa Nabi SAW bersabda: “Bacalah surah Al Kafirun, kemudian tidurlah setelah itu, kerana sesungguhnya itu adalah pembebas (pembersih) dari syirik.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim).

Sabda Rasulullah SAW: “Apabila kamu hendak tidur di waktu malam maka hendaklah kamu membaca…(surah al-Kafirun) kemudian tidurlah bila selesai membacanya kerana ia adalah pembebasan daripada syirik.” (H.R. al-Tirmidzi)


3. Sunnah Membaca Bersama Surah Al-Ikhlas

Disunnahkan membacanya dalam solat dua raka’at sebelum Tawaf. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca keduanya. Demikian juga, disunnahkan membaca keduanya pada solat sunat Qabliyyah Subuh berdasarkan hadits dari Abu Hurairah dalam Shahîh Muslim.

Dari Abu Hurairah ra. Berkata, “Rasulullah SAW telah membaca kedua surah ini (Qul ya ayyuhal kafiruun dan Qul huwallahu ahad) dalam solat sunat Fajar.” (HR. Muslim).

Dari Ibnu Umar dikatakan, “Rasulullah SAW membaca surah al-Ikhlash dan al-Kaafiruun dalam dua rakaat sebelum solat Subuh (solat sunat fajar) dan dua rakaat setelah Mahgrib (Ba’diyyah Maghrib) lebih dari 20 atau 10 kali.” (HR. Ahmad)

Dari ‘Aisyah r.ha. Bahawa Nabi SAW bersabda, “Kedua surah itu ialah sebaik-baik surah!”(HR. Ahmad, Ibnu Majah).

Dari Ibnu Masud katanya, “Rasanya tidak dapat saya hitung betapa kerapnya saya mendengar Rasulullah SAW dalam kedua rakaat solat sunat sesudah solat Maghrib dan kedua rakaat sunat sebelum fajar, membaca surah Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan Qul huwallaahu ahad.” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi).

Nabi pernah mendengar seorang sahabat membaca surah pertama (Al-Kafirun) pada raka’at pertama, lalu Baginda bersabda, “Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya.” Seterusnya, ia membaca surah kedua (Al-Ikhlash) pada raka’at kedua, lalu Nabi bersabda, “Orang ini benar-benar mengenal Tuhannya.” (HR. Thahawi, Ibnu Hibban dalam Shahihnya di Hasankan oleh Hafizh dalam kitab Al-A’aliyaat).

Imam Ja’far Ash-Shadiq berkata: “Sesiapa yang membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlash dalam solat fardhu, Allah akan mengampuni dosanya dan dosa orang tuanya. Dan ia tidak akan melahirkan anak yang celaka, walaupun semestinya anak itu tergolong pada anak yang celaka, Allah SWT menghapusnya dari lembaran catatan orang-orang yang celaka dan menetapkannya di lembaran catatan orang-orang yang bahagia, menghidupkannya dengan kehidupan yang bahagia, mematikannya sebagai syuhada’, dan membangkitkan (dari kuburnya) seperti orang yang syahid.” (Kitab Tsawabul A’mal, hlm 127).

Imam Ja’far Ash-Shadiq, dari ayahnya berkata: “Surah Al-Ikhlash adalah sepertiga Al-Qur’an dan surah Al-Kafirun seperempat Al-Qur’an.” (Tafsir Nur Ats-Taqalayn 5/687).

Dari Ali r.a., “Seekor kala jengking menyengat Rasulullah SAW, Baginda segera meminta air dan garam yang digunakan untuk mengusapnya sambil membaca surah Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Naas.” (HR. Thabrani)..

Maka marilah kita sama-sama beramal, memahami dan menghayati surah al-Kafirun yang senilai dengan seperempat al-Quran ini, dimana ia mengandungi pokok akidah, segala perbuatan hati dan larangan menyembah selain Allah SWT supaya kita dapat menjaga akidah kita supaya tidak syirik kepada Allah Ta’ala.

Dalam bab akidah dan tauhid kita langsung tidak boleh berkompromi atau bertolak ansur kerana akidah ini adalah hak Allah SWT yang tidak boleh disekutukan dengan perkara-perkara syirik kepada-Nya.


Ya Allah! Janganlah Dikau pesongkan hati kami sesudah Dikau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu.

Amin…


* dipetik sepenuhnya dari shafiqolbu.wordpress.com

.

01 February 2016

Wadah Panglima: Sultan Melaka WAJAR dikembalikan

Wadah Panglima: Sultan Melaka WAJAR dikembalikan

Sultan Melaka WAJAR dikembalikan

Kesultanan Melayu Melaka berkubur pada 1511 dan semenjak itu sebuah empayar Melayu yang begitu gah sehingga disamakan dengan Venice menjadi malap dan hilang sinarnya. Malah tinggalan era kesultanannya juga lenyap sehingga sukar dibuktikan ke mana menghilangnya kekayaan kerajaan ini.

Selepas lebih 500 tahun Melaka tidak bersultan kini muncul pelbagai pihak yang cuba menuntut kembali sebagai pewaris yang sah. Pelbagai versi dilagukan bagi meyakini masyarakat namun sehingga kini tidak menampakkan kesudahannya. Gusar dengan senario semasa yang menggambarkan akan ada pihak lain kelak yang akan menuntut sebagai pewaris yang sah, kerajaan sudah pastinya akan berbuat sesuatu bagi menghalang tuntutan-tuntutan lainnya kelak. 

Tidak habis di situ, malah ada juga beberapa pihak yang mendakwa sebagai Sultan Melaka mula menganjurkan majlis penganugerahan yang memberi darjah kebesaran kepada pengikutnya. Ada juga dakwaan mengatakan muncul beberapa individu yang sedia membayar dengan jumlah tertentu asal saja diberikan anugerah.

Seharusnya tindakan tidak beretika ini wajar disekat agar institusi di-raja yang masih bertapak di Malaysia ini tidak dipermainkan pihak tertentu.  

Namun kini timbul pula persoalan... tidak adakah usaha pihak kerajaan mengembalikan semula kegemilangan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dengan menjalankan kajian lengkap bagi mencari semula pewaris asalnya dan kemudiannya mengembalikan semula Melaka sebagai sebuah negeri bersultan? Apakah tindakan kerajaan yang tidak menghiraukan mana-mana tuntutan dan kemudiannya cuba menghalang mana-mana individu mengistiharkan dirinya sebagai pewaris dilihat kolot dan takut kepada bayang-bayang sendiri?

Kenapa perlu menyekat usaha ini? Apakah pihak kerajaan bimbang kuasa yang dimiliki akan terhapus? Apakah mungkin nanti waris kesultanan yang sah kemudiannya akan menuntut semula empayarnya yang merangkumi seluruh semenanjung Tanah Melayu sehingga ke selatan Siam malah merangkumi sebahagian besar Sumatera kelak? 

Kerajaan seharusnya menggerakkan usaha mencari waris sebenar Sultan Melaka seterusnya mengembalikan semula institusi kesultanan yang dijatuhkan melalui penjajahan asing. Bukankah negara ini sudah lama merdeka? Apa perlu kita mengikut perjanjian yang ditetapkan penjajah dahulu yang meranapkan keagungan kita? Negeri-negeri Selat? Negeri Melayu bersekutu? Riau Lingga? Erm.... lupakan segala titik hitam yang ditinggalkan penjajah.

Percayalah... kekhuatiran terhadap sistem pemerintahan bercorakkan Islam merupakan kata kunci. Mereka tidak mahu melihat kewujudan kerajaan Islam. Mereka tidak mahukan sistem khalifah muncul dalam setiap kerajaan Islam. Mereka tidak mahu Islam mendapat tempat. Mereka sengaja mencipta sistem demokrasi bagi menggantikan sistem khalifah.

Barat datang ke timur sebab perdagangan rempah? Bagaimana rempah begitu berharga sehingga mereka begitu rakus menjelajah dunia dan menguasainya. Kenapa selepas menguasai pelabuhan rempah mereka akan menguasai pelabuhan lainnya. Apakah rempah sebagai penyebabnya? Kita dibodohkan dan kita akan sentiasa dibodohkan mereka!

Islam.... tidak lain dan tidak bukan. Itu sahaja yang sangat mereka takuti. 
Bagaimana?... Lihatlah dengan mata hati. Jangan tanya lagi bagaimana tetapi carilah sendiri jawapannya di depan mata anda. 
Kembalikan semula Institusi Raja di Tanah Melayu ini. Coraklah semula tanah bertuah ini. Bukankah kita telah bebas dan merdeka. Kenapa perlu kita tunduk kepada telunjuk barat lagi. Jangan halang mana-mana pihak yang ingin membuktikan salasilah di raja mereka sebaliknya bantu mereka untuk mencari dan membuktikan waris sebenar. Angkatlah mereka sebagai khalifah kita.  Inilah sebenarnya tugas kita sebagai anak merdeka. 

Tak perlu hamburkan mereka dengan cacian dan makian. Janganlah pula mengatakan mereka gila. Siapa kita untuk memanggil mereka gila. Sempurnakah diri kita? Cerminlah diri sebelum berkata. Sedarlah bahawa diri kita tidaklah sehebat mana pun. Perjanjian? Perjanjian apa? Perjanjian yang diciptakan barat? Sedarkah kita bahawa perjanjian baratlah menjadi punca perpecahan bangsa Melayu di Nusantara ini. Dipecahkan kepada negara, kemudiannya negeri, zon, daerah, kampung, solok malah hingga sekecil-kecilnya. Kenapa? Mereka sangat bimbang kita bersatu.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ 
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni`mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
Qs.3:103

13 December 2015

Alhamdulillah... Pengantin PIJAK dan BAKAR Bendera Israel perolehi 'SRIKANDI'

    
Masih ingat lagikah peristiwa sepasang pengantin di Umbai, Melaka yang meraikan hari persandingan mereka dengan memijak dan membakar bendera Israel? Tindakan mereka ini kemudiannya mendapat perhatian besar ke seluruh negara. Hampir semua akhbar-akhbar di Malaysia memaparkan peristiwa berkenaan malah ianya turut disiarkan dalam berita Astro Awani. 
Peristiwa ini turut mendapat perhatian blog-blog besar seluruh negara hinggakan turut disiarkan menerusi laman blog milik Israel iaitu elderofziyon.blogspot.com dengan judul “Malaysian couple decides to burn Israeli flag on their wedding day “. Laman Facebook Israel iaitu The Israel Project (Tip), turut menyiarkannya lantas mencetuskan kemarahan rakyat Israel malah mengharapkan musibah ke atas pasangan berkenaan.

Tidak cukup dengan itu laporan polis turut dibuat ke atas pasangan berkenaan yang sebenarnya tidak menyangka langsung menerima publisiti sebegitu hebat. Difahamkan keluarga pengantin tidak merancang apa-apa yang hebat untuk perkahwinan berkenaan. Idea menyediakan bendera Israel untuk dipijak tetamu juga adalah idea spontan sehari sebelum perkahwinan dilangsungkan. Bendera juga di cetak saat akhir atas kesanggupan pencetak malah mereka juga tidak membayar lantaran pencetak yang sengaja menghadiahkan kepada mereka setelah mengetahui tujuan mereka.
Sengaja mereka memilih bendera Israel untuk dipijak dan dibakar sebagai simbolik kepada penindasan dan kekejaman yang dilakukan Israel terhadap umat Islam seluruh dunia terutamanya di Palestin. Sebenarnya tiada apa yang mampu mereka lakukan, justeru pijak dan bakar bendera Israel adalah satu medium terbaik menyatakan protes sambil mengharapkan sokongan dari tetamu majlis mereka.
Kehadiran rakan taulan termasuk salah seorang wartawan akhbar kemudiannya mengubah sambutan perkahwinan mereka apabila berita tersebar pantas di kalangan rakan wartawan menerusi aplikasi 'whatsup' dan kemudiannya mendapat liputan dari Astro Awani sebelum menjadi viral seluruh negara.

Keluarga pengantin juga terperanjat menerima reaksi masyarakat. Jelas penentangan secara simbolik yang mereka lakukan mendapat cemuhan dan kritikan hebat dari masyarakat Malaysia. Tambah menyedihkan banyak komen-komen sinis dilemparkan kepada mereka datangnya dari orang Melayu yang kononnya beragama Islam! Bukan cacian dan makian, malahan cabaran juga ditujukan kepada pengantin untuk berada di barisan hadapan sekiranya Israel datang menyerang Malaysia disebabkan tindakan mereka. 
Sedih melihat betapa ramai rakyat Malaysia yang berfikiran sebegitu. Memang sukar... saudara seagama yang menderitai kekejaman Israel sukar untuk mendapat pembelaan dari saudara seagama di Malaysia! Apakah disebabkan kesejahteraan dan kemakmuran yang dikecapi sekian lama menjadikan mereka begitu bongkak untuk membela mereka?

Cuba tanya diri sendiri berapa kerapkah kita mendoakan keselamatan saudara kita di Palestin mahupun mana-mana negara yang ditindas. Kalau tidak kita mengaminkan doa dari Sang Khatib alamatnya tiadalah doa untuk mereka. Berapa ramaikah agaknya rakyat Malaysia yang mendoakan mereka? Sudahlah tindakan memboikot produk-produk Israel mahupun Amerika dipandang sepi. Cuma segelintir sahaja yang bermatian berkempen yang kesudahannya terdiam sepi akhirnya.

Tanya diri sendiri berapa besarkah peranan yang anda mainkan dalam isu Israel ini. Cuba bayangkan apakah jawapan yang akan kita berikan sekiranya di soal di hadapan Allah kelak. Janganlah sekadar jagoan mengutuk dan mengeji tindakan pasangan pengantin ini sedangkan diri sendiri terlupa peranan yang sepatutnya dimainkan sebagai Umat Islam.

Apapun Alhamdulillah... segala pujian bagi Allah apabila pasangan pengantin ini selamat menerima kehadiran seorang puteri baru-baru ini. Semoga Allah terus memelihara pasangan pengantin ini serta seluruh ahli keluarga mereka, semuga puteri mereka kelak mampu muncul sebagai 'SRIKANDI' yang akan terus mempertahankan kedaulatan Islam dan panji-panjinya. Biarlah Srikandi ini kelak menenggelamkan suara-suara bacul rakyat Malaysia yang bangga dengan topeng wajah mereka yang dibekalkan Israel. 

* gambar puteri pasangan pengantin tidak dapat disiarkan bagi menghormati permintaan mereka.  


                                                                                                      للَّهُمَّ احْقَنْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي شَتـَّّى بِقَاعِ اْلأَرْضِ

                                                                                                      اَللَّهُمَّ نَسْأَلُكَ عِزًّا وَتَمْكِينًا وَنَصْرًا لِلْمُجَاهِدِينَ مُبْينًا

                                                                                                                    اَللَّهُمَّ كُنْ مَعَهُمْ وَلَهُمْ وَانْصُرْهُمْ وَقَوِّهِمْ

                                                                                                               اَللَّهُمَّ سَدِّدْ رَأْيَهُمْ وَصَوِّبْ رَمْيَهُمْ وَسِهَامَهُمْ

                                                                                                                       وَاجْمَعْ كَلِمَتَهُمْ وَأَصْلِحِ اللَّهُمَّ قُلُوبَهُمْ


Ya Allah, tahanlah darah kaum muslimin di seluruh penjuru dunia (dari ditumpahkan oleh musuh-musuh Islam),Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kejayaan, kekuasaan, dan kemenangan yang nyata untuk mujahidin. Ya Allah, bersamalah mereka, belalah mereka, menangkanlah mereka, dan kuatkanlah mereka. Ya Allah, luruskanlah pendapat mereka, tepatkanlah tembakan dan anak panah mereka. Satukanlah kalimat mereka dan perbaikilah hati mereka

                                                                                     اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَائِهِمْ اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَائِهِمْ اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَائِهِمْ

                                                                                               اَللَّهُمَّ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ اَللَّهُمَّ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ اَللَّهُمَّ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ

                                                                                          وَشَتـِّتْ شَمْلَهُمْ وَأَضْعِفْ شَوْكَتَهُمْ وَاقْذِفِ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ

Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh mujahidin 3x 
Ya Allah, pecah-belahlah persatuan mereka 3x 

cerai-beraikanlah perkumpulan mereka, lemahkanlah kekuatan mereka, dan campakkanlah rasa takut ke dalam hati mereka


    09 December 2015

Wadah Panglima: Selawat TAFRIJIYAH - Manfaat dan kelebihan yang LU...

Selawat TAFRIJIYAH - Manfaat dan kelebihan yang LU...: Selawat Tafrijiyah disebut juga “Selawat Kamilah” atau “Selawat Nariyah” yang ertinya sempurna atau terbuka sehingga menjadi lapang. Selaw...

Selawat TAFRIJIYAH - Manfaat dan kelebihan yang LUARBIASA

Selawat Tafrijiyah disebut juga “Selawat Kamilah” atau “Selawat Nariyah” yang ertinya sempurna atau terbuka sehingga menjadi lapang. Selawat ini jika diamalkan dapat menghilangkan kesempitan dengan izin Allah SWT.

Bagi seseorang yang inginkan kehidupan sehariannya berjalan lancar, jauh dari gangguan dan persaingan sebaiknyalah ia mengamalkan Selawat Tafrijiyah dengan membacanya selepas solat fardhu sebanyak yang ia mampu.
.
"Ya Allah! Limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta Husnul Khatimah (sempurna akhir hayatnya) dan diturunkan siraman mendung hujan lantaran keagungan baginda. (Dan limpahkanlah rahmat dan salam) kepada keluarga baginda dan sahabat di dalam setiap kerlipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui oleh-Mu, wahai Zat yang menguasai seluruh alam". 

Bagi orang yang menghadapi kesempitan atau kebuntuan dalam menyelesaikan apa-apa masalah baik dalam bidang perdagangan atau di dalam menghadapi orang yang berniat jahat maka selawat ini bolehlah dibaca sehingga 4,444 kali. Imam Addainuri Rahimahullah menyatakan barang siapa yang membaca selawat ini setiap selepas solat fardhu sebanyak 11 kali yang dijadikan wirid nescaya tidak putus rezekinya dan ia akan mencapai ke derajat yang tinggi. 

Al_Qurtubi pula menjelaskan sesiapa yang membaca selawat ini setiap hari sebanyak 44 kali nescaya Allah SWT hilangkan dukacitanya dan diluaskan rezekinya dan dibukakan segala peluang berkebajikan dan dikasihi oleh orang ramai. 

1. Menurut Imam Ad-Dainuri, barangsiapa membaca selawat ini 11 KALI setiap hari setiap lepas sembahyang lima waktu, REZEKInya tidak putus-putus dan mendapat kedudukan yang tinggi. 

2. Menurut Imam Al-Qurtubi, barangsiapa membaca selawat ini 41 KALI atau 100 KALI, ALLAH akan menghilangkan segala dukacita dan dimudahkan segala urusan kehidupan. 

3. Barangsiapa membaca selawat ini 313 KALI setiap hari, nescaya akan terbuka beberapa rahsia ghaib.

4. Barangsiapa membaca selawat ini 4444 KALI akan tercapai segala cita-cita dan hajat dunia dan akhirat. Selawat yang aku amal bertahun-tahun lamanya,ini lah selawat yang banyak melepaskan aku dari segala permasalahan, dengan berkat selawat kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW, segala permasalahan aku dalam perubatan, dalam perniagaan dalam kehidupan sentiasa di beri pertolongan Allah... Selawat ini selain dari nama Tafrijiyah, aku sendiri memanggilnya selawat yang melepaskan segala permasalahan, tak kira apabila kita sakit, disihir, masalah perniagaan, inginkan pelaris dan bergantung pada niat kita.. 

Antara kelebihan berselawat ialah : 

1. Sabda Rasullah SAW: Barangsiapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah akan turunkan rahmat ke atasnya 10 kali ganda – (Hadis Riwayat Muslim.) 

2. Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil dengan kita mengamalkan berselawat sebanyak 11 kali setiap kali selesai menunaikan solat fardu. 

3. Jodoh ditentukan oleh Allah. Amalkan selawat 100 kali sehari, insyaAllah akan dipermudahkan bertemu jodoh sama ada lelaki @ wanita. 

4. Setiap penyakit ada penawarnya. Bacalah selawat 7 kali pada air dan minum. Insya Allah, perut yang sakit atau memulas akan sembuh. 5. Sesiapa yang amal membaca selawat 3 kali setiap selepas solat 

5 waktu akan dihilangkan kebuntuan fikiran dalam menghadapi apa jua masalah. 

6. Amalkan membaca selawat sebanyak 1000 kali sehari, insya Allah akan dikurniakan kebijaksanaan pemikiran. Di samping itu berusahalah untuk menerokai pelbagai ilmu. 

7. Sesiapa yang mengamalkan berselawat 11 kali setiap hari, dengan izin Allah dirinya akan lebih dihormati dan dihargai oleh orang lain. 

8. Menurut Sayyid Ahmad Dahlan, sesiapa yang berselawat walau sekali pada malam Jumaat, saat mautnya kelak akan dipermudahkan Allah seperti yang dihadapi oleh para nabi. 

9. Sesiapa yang berselawat 41 kali sehari, Insya Allah akan dihindarkan daripada sifat tercela seperti hasad dengki dan sebagainya dalam dirinya. 

10. Sesiapa yang amalkan berselawat 1000 kali pada malam Jumaat, insya-Allah akan beroleh kebahagiaan sama ada di dunia mahu pun di akhirat. 

11. Amalkan selawat 11 kali tiap kali selesai solat fardu kerana Allah akan mengindahkan akhlaknya menjadi lebih disenangi di kalangan orang lain. 

12. Berselawat 33 kali sehari dapat menjernihkan hati, mudah memahami akan sesuatu ilmu yang diajarkan, di samping beroleh ketenangan fikiran. 

13. Sesiapa yang berselawat tak kiralah banyak mana hitungannya setiap hari akan dapat keberkatan dalam apa jua dengan syarat ia berusaha mencari keredhaan-Nya. 

14. Amalan berselawat sebanyak yang mungkin setiap hari menjamin keselamatan hidup dan pertolongan Allah, lebih-lebih lagi pada saat kita menghadapi kesukaran hidup. 

15. Menurut Syibab Ahmad, sesiapa berselawat 3 kali setiap selesai solat Subuh, Maghrib & Isyak, Allah akan menghindarkannya daripada sebarang bencana. 

16. Sesiapa yang amalkan berselawat sebanyak 1000 kali setiap hari, Allah akan memeliharanya daripada sebarang ancaman musuh serta bahaya fitnah. 

17. Amalan berselawat secara teratur setiap hari mampu membersihkan kekeruhan jiwa, dipermudahkan Allah akan segala urusan dan mendapat keampunan daripadaNya. 

18. Menurut As-Shawi, sesiapa yang membaca selawat secara rutin, akan terpelihara hatinya daripada gangguan serta tipu daya syaitan yang melalaikan. 

19. Membaca selawat 10 kali pada setiap waktu pagi dan petang akan memperolehi keredhaan serta dijauhkan diri daripada mendapat kemurkaan Allah. 

20. Sesiapa yang membaca selawat sebanyak 7 kali selama 7 Jumaat berturut-turut, ia bakal mendapat syafaat (pertolongan) daripada baginda SAW. 

21. Menurut Al-Hafiz Dimyati, sesiapa yang berhajat menemui Nabi SAW dalam mimpinya maka amalkan membaca selawat sebanyak 70 kali sehari. 

22. Ada riwayat yang menyatakan bahawa amalan berselawat 80 kali tiap selepas solat Asar pada hari Jumaat, insya-Allah akan dihapuskan dosa-dosa kecil seseorang. 

23. Sesiapa yang sering mengamalkan berselawat pada setiap hari, Allah akan bukakan pintu rahmat dan rezeki yang tidak disangka-sangka baginya. 

24. Jiwa yang resah gelisah dapat ditenangkan dengan zikir, termasuklah berselawat sekerap yang mungkin kerana Allah itu Maha Luas rahmat-Nya. 

25. Ulamak berpendapat, sesiapa yang mengamalkan selawat saban hari tak kira berapa hitungannya, insya-Allah dihindarkan daripada taun dan wabak penyakit berbahaya yang lain. 

26. Membaca selawat 1000 kali selepas solat hajat 2 rakaat mampu menghilangkan keresahan, rasa dukacita serta dikabulkan Allah akan hajatnya. 

27. Menurut para ulama, sesiapa yang inginkan saat kematiannya dalam kesudahan yang baik, maka berselawatlah sebanyak 10 kali setiap selesai solat Maghrib. 

28. Para Ulamak berpendapat, Allah akan sempurnakan hajat yang baik dengan sentiasa berselawat 40 hingga 100 kali setiap hari, diikuti dengan usaha yang berterusan. 

29. Sabda Nabi SAW: Barangsiapa yang berselawat kepadaku sebanyak 100 kali pada hari Jumaat, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan keadaan bercahaya – Hadis Riwayat Abu Naim. 

30. Sabda Nabii SAW: Barangsiapa berselawat kepadaku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang tiap hari, ia akan beroleh syaafaatku pada hari kiamat – Hadis Riwayat Thabrani
Fadhilat Selawat Tafrijiyah


Antara kebaikan pengamal selawat ini:-


1. Allah akan melenyapkan kesedihan, kesulitan serta bahaya yang menimpa dirinya.
2.Allah akan memudahkan segala urusan hidupnya.
3.Dipancarkan nur (cahaya) dalam hatinya juga ditinggikan martabatnya.
4.Suaranya didengari serta pandangan dan pendapatnya diterima ramai
5.Dia dilindumgi daripada segala bencana dan malapetaka.
6.Dia sentiasa dicintai oleh semua orang.
7.Segala yang dihajati akan dimakbulkan Allah.
8.Dimurahkan rezekinya, dijauhkan daripada kelaparan dan kemiskinan.


Imam ad-Dainuri r.a

11 x – setiap kali selesai solat fardhu, diberkati rezeki, ditinggikan darjat dan dijanjikan husnul khatimah.
41 x – setiap malam secara istiqamah akan tercapai segala hajat.
100 x – setiap selepas solat Hajat beberapa malam- menyelesaikan masalah.
313x – setiap hari, mengetahui rahsia ghaib atau sesuatu yang dikehendaki.
1000x – tercapai segala cita-cita dan tersingkap rahsia yang dikehendaki.

.Imam Qurtubi r.a

41 x / 100x – Allah hilangkan segala dukacita dan kesusahannya, memudahkan segala urusan, mengangkat martabat dan darjat, menambahkan haibahnya, meluaskan rezeki dan membuka pintu kebajikan.

Imam Sayyidi Muhammad Khafi r.a.

Baca 4444 x dalam tempoh 7 hari 8 malam, kemudian diikuti dengan doa Selawat Nariyahh; Insya Allah tercapai hajat dengan baik dan sempurna.

Apabila dibaca 3 kali selepas selesai solat fardhu maka pahalanya samalah seperti haji mabrur/haji yang maqbul.


Wallahu A’alam Bissowab

* sumber : bentengjiwa.blogspot.my, mukjizatdoa.blogspot.com dll  

Ramai antara kita yang tahu selawat ni... namun tak ramai yang tahu fadhilat bagi yang mengamalkannya. Zaman sekolah dahulu ustaz sering mengingatkan kita mengenai selawat ini... besar fadhilat dan ganjarannya kelak.

'Cubalah jadikan amalan harian. Amalkan membacanya sebanyak 40x setiap hari selepas solat Subuh sehingga genap 40 hari. Insya Allah, kamu tidak akan mengalami kesempitan rezeki....' 

04 December 2015

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...